Elérhetőségek

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

Cím: 1202 Budapest XX. kerület,
Zalán u. 11.
Telefon:
+36/1/421-5406
+36/1/285-1087
Fax: +36/1/421-5406, +36/1/285-1087
E-mail:
gezenguz@gezenguzovi.hu
Tagóvodák


Általános közzétételi lista


Általános közzétételi lista

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (székhely)
Óvodaigazgató:
Igazgatóhelyettes: Elekes Enikő
Cím: 1202 Zalán utca 11.
Gazdasági Iroda: +36/1/421-5406

Email cím:  gezenguz@gezenguzovi.hu 

 

Hivatalos név: Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvoda
Tagintézmény igazgató: Lehoczki Eszter Laura
Cím: 1202 Lázár utca 18.
Elérhetőség: +36/1/283-0063

Email cím:  vackor@gezenguzovi.hu 

 

Hivatalos név: Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda GyöngyszemTagóvoda
Tagintézmény igazgató: Vargáné Pénzes Alexandra
Cím: 1201 Vörösmarty u. 91.
Óvodatitkár: +36/1/285-6937
Mobil: 06-20/584-91-16


Email cím:  gyongyszem@gezenguzovi.hu 

 

Az óvodai honlap URL-je: http://www.gezenguzovi.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

Az ügyfélfogadás rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

 

II. Közzétételi egység:

A szervezeti struktúra 

1. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
A szaggatott és folyamatos vonalak, nyilak iránya jelzik az alá- fölérendeltségi viszonyt, az együttműködési formákat.
Óvodai Menedzsmentet alkotják: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők, BECS minőségügyi-vezető
3. Érdekképviselet: Óvodaszék, Szülői Szervezet Elnöke, Közalkalmazotti Tanács Elnöke

III. Közzétételi egység:

A szerv vezetői

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (székhely)
Óvodaigazgató:
Igazgatóhelyettes: Elekes Enikő
 

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvoda
Tagintézmény igazgató: Lehoczki Eszter Laura

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvoda
Tagintézmény igazgató: Vargáné Pénzes Alexandra

 

Az óvodai honlap URL-je: http://www.gezenguzovi.hu

 

 

1.2. Felügyelt Költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető


1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.4. Közlapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított alapítványok
I/1.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja


Gyöngyszem Alapítvány
I/2.2. A fentiek szerinti alapítványok székhelye:1237 Budapest Hrivnák Pál u. 7-9
I/2.3. A fentiek szerinti alapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása. Varga Istvánné, Plutzer Margit

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Hivatalos név: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Székhely: 1201 Budapest XX. Kossuth Lajos Tér 1.
Postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.
Központi elektronikus e-mail cím: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
Központi telefon számai: 283-06-40 Fax: 283-11-87.
Honlap URL: http://pesterzsebet.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Cím: 1201 Budapest, Kossuth tér 1.
Telefon: 1/283-0640 Fax: 1/283-1187
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző
Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 14.30.- 18.00. Kedd: nincs Szerda: 8.00.- 16.30. Csütörtök: nincs Péntek: 8.00 – 11.30.

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügy-fajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügy-fajtánként, és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

SZMSZ_2019

https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-informaciok/dokumentumok3/

Költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása.
Szakágazat száma                  Szakágazat megnevezése
1.  851020                                Óvodai nevelés

Költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás.
Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

Kormányzati funkciószám     Kormányzati funkció megnevezése
1. 091110                                 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
2. 091120                                 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3. 091140                                 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
4. 096015                                Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. 096025                                Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben

A kedvezmények mértékét a : 328/2011(XII) Kormány rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról) szabályozza.

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-informaciok/dokumentumok3/

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-informaciok/dokumentumok3/

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

https://gezenguzovi.hu/hu/kozerdeku-adatok/

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
KIR Személytörzs –Intézményi adatkarbantartó alkalmazás A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.
Óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők adatait tartalmazza, valamint az óvodával jogviszonyban álló gyermekek adatait. Időtartama a jogviszony időtartamával megegyező.
A hozzáférés módja: az intézményi Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.
KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott
• kormánytisztviselők,
• köztisztviselők,
• közalkalmazottak,
• igazságügyi alkalmazottak,
• munkaviszonyban,
• hivatásos szolgálati jogviszonyban,
• hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók
Személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. Az intézményi végponthoz bejelentkezve intézményi felhasználók érik el a rendszer menüpontjait a saját jogosultságaiknak megfelelően, amelyek a végpontnak adott jogosultságok, vagy azok egy része lehetnek.
MultiSchool 4 Élelmezési program
Az intézményben étkezők nevét, térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat, havi zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő listákat tartalmaz.
Elkészíti: a 37/2014.évi EMMI Rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzéshez szükséges nyilvántartásokat. Hozzáférés módja: Intézménynek kiosztott felhasználói névvel és jelszóval történik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az álláshely pályázat tartalmazza:
• A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait
• A meghirdetett jogviszony időtartamát
• Foglalkoztatás jellegét
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat
• A Pályázat feltételeit
• A munkakör betölthetőségének időpontját
• A pályázat benyújtásának határidejét, módját
• A pályázat elbírálásának határidejét

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

2.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

4.Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer.

Statisztika 2018.10.01.

Statisztika_2019.10.01.

Statisztika_2020.10.01

Statisztika 2021.10.01.

Statisztika 2022.10.01.

6.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-kozzeteteli-lista/

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
https://gezenguzovi.hu/hu/egyedi-kozzeteteli-lista/

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei Az éves statisztikai adatgyűjtés eredményei az intézményben dokumentálásra kerülnek, az intézményben megtekinthetőek.

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
A beszámoló eredeti példánya a Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ-nál (1201. Budapest, Baross u. 73-77.) található. Az intézmény éves költségvetése az intézményben megtekinthető.

 

Elemi költségvetés 2013

Elemi költségvetés 2014

Elemi költségvetés 2017

Elemi_költségvetés_2018

Elemi_költségvetés_2020

Elemi_költségvetés_2021

Elemi_költségvetés 2022

 

Éves költségvetési beszámoló 2013

Éves költségvetési beszámoló 2014

Éves költségvetési beszámoló 2016

Éves költségvetési beszámoló 2017

Éves költségvetési_beszámoló_2018

Éves költségvetési_beszámoló_2019

Éves költségvétesi_beszámoló_2020

Éves  költségvetési beszámoló 2021

Éves  költségvetési beszámoló 2022

 

200eFt_feletti_szerződések 2015

200eFt_feletti_szerződesek_2016

200eFt feletti szerződések 2017

200eFt feletti szerződések 2018

200eFt feletti szerződések 2021

200eFt feletti szerződések 2022

200eFt feletti szerződések 2023

200eFt feletti szerződések_2024

Központi Információs Közadat szolgáltatás

Gézengúz_vezetői_illetmény_2022

Gézengúz_vezetői_illetmény_2023

Gezenguz_vez.illetmény-2024

 5M Ft Feletti szerződések 2023

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.
Engedélyezett létszám: 59,5 fő
2021 Költségvetés személyi juttatásának fő ősszege: 252 541 784 Ft

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.
Az intézmény vezetőinek illetménye

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Illetmények 2021-ben:

Gézengúz_vezetői_illetmény_2021

 

II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-informaciok/altalanos-kozzeteteli-lista/

Elemi Költségvetési beszámolók 2014-2020

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre/nem értelmezhető

 Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda - Magyar