Elérhetőségek

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

Cím: 1202 Budapest XX. kerület,
Zalán u. 11.
Telefon:
+36/1/421-5406
+36/1/285-1087
Fax: +36/1/421-5406, +36/1/285-1087
E-mail:
gezenguz@gezenguzovi.hu
Tagóvodák


Csikó csoport

Óvónők: 

-Mikus Enikő

Pedagógiai asszisztens:

-Sipos Dóra Veronika

 

Dajka:

Gyarmati Panna Laura

 

 

2017 szeptemberében az Angolul Vidáman KFT.-vel karöltve indult kétnyelvű nevelés csoportunkban.

Ez a tanulási forma igen hatékony, ugyanis a kisgyermekeknél az artikulációs bázis, a testbeszéd megértése, az utánzási képesség, az anyanyelv elsajátításához szükséges tanulási és kommunikációs mechanizmusok, továbbá a nyelvi szabályok rendszerének érzékenysége sokkal aktívabb, mint a későbbi gyermekévekben. A korai idegennyelv-elsajátítás alapja lehet a későbbi eredményes iskolai nyelvtanulásnak.
A gyerekekkel a nap folyamán 2 magyar óvodapedagógus foglalkozik, 1 délelőtt és egy délután.

Az angolul beszélő pedagógusok a gyerekeket reggel fél 8  órától, ill. 8-tól a magyar nyelvű pedagógussal  együtt fogadják.

Délelőtt, a magyar nyelvű foglalkozások mellett a szervezett angol nyelvű tevékenységek is megjelennek.  A kétnyelvűséget  két fiatal felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógus biztosítja. Egyikük kizárólag angol nyelven kommunikál a gyerekekkel a napi  játékok, feladatok, helyzetek kapcsán. Az óvodások így az ebédidő végéig, a lefekvésig  változatos élethelyzetekben, sokféle játékban, a gyermekirodalmat és a művészeti tevékenységeket segítségül hívva ismerkednek az  angol nyelvvel és sajátítják el a lehető legtermészetesebb módon az alapokat. Így a kommunikáció több órán keresztül,- az alapvető magyar mellett- a célnyelven is történik. A program angol nyelvi részének megvalósításáért a Kft. a felelős.

A teljesen megújult, modern bútorokkal és sok fejlesztőjátékkal felszerelt csoportszobában hiteles technikai felszereltséggel is rendelkezünk, egy View Sonic  92x152cm-es  interaktív tábla segíti  a gyermekek egyéni képességeinek és tehetségének kibontakozását mindkét nyelven párhuzamosan.

Nehéz megmondani pontosan, hogy a kicsik milyen szinten fogják elsajátítani az angol nyelvet az óvodáskor végére. Ez függ többek között a gyermek fejlődési ütemétől, képességeitől. A cél az, hogy az óvodából kikerülve a gyermekek egyszerű angol mondatokban kommunikáljanak, és meg is értsék azokat. Mondókákat, verseket, dalokat tudjanak, és az életkoruknak megfelelő szókinccsel rendelkezzenek angol nyelven is.

Az éves terv elkészítésében, az angol és a magyar nyelvű tevékenységek egymásra épülésében mind a 4 pedagógus részt vett, tematikánk a 4 őselemhez szervesen kapcsolódik.  Ez a szervezettség a projektekben, témaválasztásban nyomon követhető a honlapra feltöltött dokumentációból és képekből. Örömmel vesszük, ha valamely témában a szülők is részt vesznek, akár egy barkácsolás vagy hangszerbemutatás, ill. mesterség ismertetése kapcsán.

Az év folyamán folyamatosan várjuk a  jelentkezni vágyó gyermekeket és szüleiket.

A csoportba jutásnak nem feltétele, hogy a gyermek a Gyöngyszem óvoda körzetébe tartozzon.

 

From September Colt Group has opened some new perspectives and new ways. With English is Fun Ltd. a little group has started off.

 

This form of learning is very effective, since the sensitivity of the articulation base, the understanding of body language, imitation ability, mother tongue learning and communication mechanisms and the language rules system are much more active in young children than in later childhood years. Early language learning can be the basis for later successful language learning.

There are two kindergarten teachers, one in the morning and one in the afternoon.

The English speaker teachers welcome the children from 7:30 and from 8:00 with the Hungarian teachers.

In the morning, in addition to the Hungarian language lessons organized English-language activities are also displayed. The bilingualism is provided by two young teachers who have a high-level English language exam. One of them communicates with children only in English in everyday games, tasks and situations. The kindergarteners learn the English language and learn the basics in the most natural way until the end of the lunchtime, until the end of the day, in diverse life situations, in a variety of games, children’s literature and artistic activities. The communication takes place for several hours – in addition to basic Hungarian – in the target language. The Ltd. is responsible for the implementation of the English language part of the program.

In the fully renewed, with modern furnishings and many developer games we also have authentic technical equipment, a View Sonic 92x152cm interactive whiteboard helps to develop the children’s individual abilities and talents in both languages ​​simultaneously.

It is difficult to say exactly how little children will learn English at the end of kindergarten. This depends on the child’s developmental rate and abilities. The goal is to get children out of the kindergarten and communicate in simple English sentences and understand them. They can have poems, songs, and have an appropriate vocabulary for their age in English.

In the preparation of the annual plan, all four teachers participated in the building of English and Hungarian activities, and our themes are organically linked to the 4 elementary elements. This organization can be traced from the documentation and pictures uploaded on the site through the projects and topic selection. We look forward to having parents involved in a subject, whether it is a carving or instrument presentation or a carnival. with a description of the art.

The theme of the first half year is the “Sign” project. Each week, a toddler’s  sign is the emergence of literacy, the ability to develop skills and with diverse gaming activities, fables, poems, crafts and singing.

Throughout the year, we are constantly looking forward to children and their parents who would like to apply to our group.

It is not a criterion for the children to be a part of the Gyöngyszem Kindergarten’s area.

 

 

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda - Magyar