Elérhetőségek

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

Cím: 1202 Budapest XX. kerület,
Zalán u. 11.
Telefon:
+36/1/421-5406
+36/1/285-1087
Fax: +36/1/421-5406, +36/1/285-1087
E-mail:
gezenguz@gezenguzovi.hu
Tagóvodák


Csibe csoport

Bemutatkozik a Csibe csoport

(A „Gyöngyszemek” 1-es csoportja)

 

Óvodapedagógusok:

Zafirné Huszonecz Krisztina

Graholy Ivett

Dajka néni:

Gerzsenyi-Papp Krisztina

 

A gyermekek általában ajánlás útján jönnek a csoportunkba, illetve sokszor nagyobb testvér, rokon már hozzánk járt, jár.

Fő erényünk és büszkeségünk a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a családias hangulat jelenléte, állandósága a csoportunkban.  Legfontosabb célkitűzésünk, hogy gyermekeink állandó szeretetben, biztonságban éljék meg mindennapjaikat. Társaikkal jó kapcsolatot kialakítva barátokat, játszótársakat találjanak. Így védőszárnyaink alatt tehetségük szabadon bontakozzon, tudásuk gyarapodjon, a nagy iskolás életre felkészüljenek. Mindennapjainkban csoportunk beszédkészségét, beszédkedvét sok-sok beszélgetéssel, énekléssel, verseléssel, meséléssel, mondókázással fejlesztjük.  Alkalmazzuk a Beszélgető kör előnyeit, melyben minden nap az adott projektekről vagy érzéseinkről, nevelési normákról beszélgetünk, nagyon önfeledten, jó hangulatban. Kézügyességük, szépérzékük, ízlésük, igényességük és precizitásuk a sokszínű vizuális anyagok, eszközök, technikák és módszerek által fejlődik. Erre egy külön vizuális –sarok áll a gyermekek rendelkezésére. Tanulási tervünket őselemek szerint, projekt tervekben fogalmazzuk meg. Általában egy projekt egy-két hétig tart, de ha a téma tartalma és a gyermeki motiváció is megkívánja, több időkeretet is biztosítunk rá. Szívesen valósítunk meg gyermeki ötleteket és kívánság-témákat is. Rendszeresen mozgunk, táncolunk, tornázunk a szabadban, csoportban, tornateremben egyaránt. Szerepjátékaikat a felszerelt babaszobánkban illetve az építőszőnyegen, mesesarokban élik ki nap, mint nap. Az asztalok közvetlenül a fejlesztőjátékos polcok mellett helyezkednek el, ezekkel itt tevékenykednek a gyermekek. Rengeteg, Őselem szerint változó asztali fejlesztőjáték áll a rendelkezésükre, melyek nem csak vásárolt eszközök, hanem saját illetve közösen készített is jócskán van közöttük. Közvetlenül tapasztaljuk meg a világ nagy dolgait, a természeti és társadalmi környezet rendjét. Vizsgálunk, kutatunk, kísérletezünk, elmélkedünk projektjeink szerint. Közös játékainkban minden ötlet helyet kaphat. Állandó játékterületeinket folyamatos megújítással, az aktualitások megjelenésével színesítjük, ezáltal gyermekeink játékai változatosabbá, tartalmasabbá válnak. Folyamatos élménynyújtással motiválunk. Stabil szokás-szabályrendszerünk rendszerető, segítőkész, önálló, toleráns és összetartó gyermekközösséget eredményez. Mindezek meglétéért köszönettel tartozunk a szülőknek is. A pozitív, együttműködő hozzáállásuk elengedhetetlen a közös munkánk eredményességében, melynek fő célja a gyermekeink sokoldalú fejlődése. Fontosnak tartjuk a képességek folyamatos feltérképezését, azok intenzív fejlesztését. Ezekről készült felméréseinket szöveges értékelések formájában, fogadó órákon a szülők elé tárjuk, a lehetséges együttműködést, a közös tervet meghatározva. Nevelési gyakorlatunkban olyan játékos helyzetek megteremtésére törekszünk, amely a gyermekek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülve segítik elő az ismeretszerzést, valamint a megismerő funkciók fejlődését. Ebben a folyamatban fontos a differenciálás, a jó képességű gyermekek is megkaphassák a továbbfejlődéshez a megfelelő terhelést, de a még nem olyan magas szinten tartó gyermekeket se érje kudarc. A környezet megismerését elsősorban természetes környezetben, séták, kirándulások, udvari tevékenységek közben végezzük. A csoportszobában is sok megfigyelést végzünk, egyszerű kísérletezések is megjelennek. Ehhez újszerű anyagokat és eszközöket használunk. Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását. A matematikai tartalmak szervezése során is lényeges a cselekvéses tanulás érvényre juttatása, a problémahelyzetek játékos, önálló megoldása, a következtetések Az irodalmi nevelés újszerű eszköze a Meseláda, melyet szívesen használnak a gyermekek a mesélés, versmondás, zenei tevékenységek során egyaránt. Kiemelt jelentőségű az anyanyelvi nevelés a spontán beszédhelyzetek kihasználásával, szervezett módszerekkel, anyanyelvi játékokkal, különböző tevékenységi formákkal. Zenei nevelésünkben a gyermekdalok megismerésén túl gyakran hallgatunk komoly zenét, gyermekeknek szánt zenét és népzenét. A vizuális tevékenység során változatos eszközöket és technikákat alkalmazunk, de igyekszünk újrahasznosítani a mindennapi “hulladékokat” is új tartalmat adva nekik. Óvodai szinten aktívan részt veszünk a jeles napok megünneplésében, képviseljük óvodánkat a kerületi rendezvényeken, illetve ezt kiegészítve önállóan, csoport szinten is évről évre új tartalmakat csempészünk a terveinkbe. Szinte már hagyomány az év lezárásaként a kirándulási lehetőségbe belecsempészett „éttermi-kényeztetés”. Hiszen az év végére tökéletesített, kulturált viselkedést, a nagyok késsel-villával való étkezését itt mutatjuk be a nagyvilágnak (erre nagyon boldogan készülnek a gyerekek). Rendszerint bevonjuk a szülőket is sok programunkba, melyben ők is belekóstolhatnak a csoportegységünk mivoltába.

Összességében és külső megfigyelésekkel alátámasztva elmondható, hogy a csoportok működése egy családi szerkezetre hasonlít, vannak a pedagógusok, nevelést segítő munkatársak, mint a szülők, és vannak a gyermekeik. A felnőttek összhangján áll (vagy bukik) a csoport nyugalma, összetartása és boldogsága. A megfelelő példaadás nélkül a gyermek nem tud csoportszinten jól működni, nem tanulja meg a helyes és a helytelen közötti különbségeket. Szerencsére nálunk nagyon erős a felnőttek közötti egység, a megbecsülés, az egymás elfogadása.

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda - Magyar