DOLGOZÓINK

1 intézményvezető

2 óvodavezető helyettes

2 tagóvoda vezető

26 óvodapedagógus

16 dajka

3 fűtő, kertész, karbantartó

2 óvodatitkár

5 pedagógiai asszisztens