Levegő projekt a Gyöngyszem Tagóvodában


Óvodánk a Gézengúz óvoda három tagóvodából áll. Mindegyik tagóvodánknak egyéni arculata van, ám két évvel ezelőtt új hagyományt teremtettünk azzal, hogy a Kompetencia Alapú Óvodai nevelési Programunk négy őselemének( Levegő, Tűz, Víz Föld)  feldolgozása után  a három tagóvoda közös tevékenységben  zárja  a négy őselem projektjét. A mi óvodánk kihasználva a sajátos adottságainkat, a Levegő projekt lezárását választotta.

Az egészség általában előkelő helyet foglal el az emberi értékek rangsorában. Egészségesen élni azonban nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket, önmagában elfogadjuk.

Napjaink felgyorsult világában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a tudatos egészséges életmódra való nevelés. Ami korábban természetes volt a gyermekek számára – jó levegő, elegendő mozgás, megfelelő táplálékbevitel,- manapság egyre nehezebben elérhető. Miért is fontos ez a pszichés fejlődésben? Mert rendszert és kereteket biztosít, ami a gyermekek számára talán az egyik legfontosabb dolog az egészséges személyiség kialakulásához.

Az egészséges életmódra való nevelés szerves része a sport, a mozgás szeretete. Akárcsak az étkezés, a sportolás is keretezi a gyermek életét. Kitartásra nevel, remek csapatépítő funkciója van, rendre tanít, és még hosszasan sorolhatnánk pozitívumait.  Az egészségtudatosságának kialakításában – a káros szenvedélyek leküzdésében, a szabadidő helyes eltöltésében és a civilizációs ártalmak lehető legkisebb mértékre szorításában – fontos szerep hárul  az óvodai nevelésre.    A közösség formáló ereje azért jelentős, mert az  óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődése, az értékek elsajátítása szempontjából olyan fejlődési periódusban vannak, amikor még érdemi hatást lehet gyakorolni a későbbi életideálok, preferenciák, például az egészséges élettel kapcsolatos kompetenciák kialakítására.

Október 5.-én  az őszi szeles, szűrt napfényű  felhős ég alatt izgatottan készítettük elő  óvodánk tornatermét és a felújított nagy udvarunkat, hogy intézményünk hagyományát megőrizve a  három tagóvodát összefogva ( Gyöngyszem, Zalán és Vackor) megvalósítsuk LEVEGŐ projektünk összefoglalásaként a szabad mozgást a térben, és  az együttjátszás örömének lehetőségét kínáljuk fel óvodánk gyermekei részére.

 

A projektünket három nagy állomásra osztottuk fel:

1.    Állomásunkon kézműves tevékenységet emeltük ki, ahol a   feladat egy  WC papír gurigából „tűzet fújó sárkány” készítése (újrahasznosítás jegyében)volt.  Helyszíne  óvodánk tornaterme volt.

Szívesen és örömmel láttak neki a gyerekek, de még a meghívott vendégeink is a tüzet okádó sárkányok elkészítésének. Lett is annyi sárkányunk, hogy  a program végén, beindíthattuk Tűz projektünket is.

2.   Állomásunk a mozgás jegyében telt , ahol közös  zenés tornával   mozgattuk meg gyermekeinket és a hozzájuk csatlakozó felnőtteket is.   A gyakorlatokat a XXI.sz.-i mozgásos feladatoknak megfelelően, a minden napos testnevelés elemeit felhasználva Ferincz-Pénzes Alexandra állította össze és vezette le a csoportokba osztott gyermekeknek és az őket kísérő pedagógusoknak.

A gyerekek vidáman és jó kedvűen végezték a gyakorlatokat. Nyújtózkodta, megmozgatták izmaikat, repülőztek, a hasi és a mellkasi légzés helyes technikáját sajátították el.  Helyszínül  óvodánk hátsó füves udvar része  szolgált.

 

 

3.  Állomáson a  „Mosoly Birodalom”   játékaival ismerkedhettek  meg a gyermekek és az őket kísérő pedagógusok. Volt három Légvár, ahol kedvükre hancúrozhattak, népi fa játékok, amiket  nagyméretű puzzle-ként rakhattak ki a gyerekek a csoportszobák előtt elterülő teraszokon, majd a lépegető „facipőket” is kipróbálhatták a menetelést és a kisebb futásokat az ügyesebb gyermekeink.

Az egész délelőttöt áthatotta a jó kedv, a mozgás, az együtt játszás öröme, a gyerekek és a felnőttek közti pozitív  kapcsolat alakítása. Nem utolsó sorban  intézményünk három tagóvodájában dolgozó kollegák együttes összefogása, hogy gyermekeinknek a minden napokban is élménnyé tegyük és játékos formában sajátíttassuk el a különböző   mozgásos ismereteket.

Az itt zajló élet központjában a játék és a  felszabadult légkör állt. A legfontosabb az volt, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, hogy személyiségüknek alakulását sokoldalú képességfejlesztéssel segítsük, harmonikusan fejlődjenek és komplex élmények érjék őket.

Ezen a délelőttön  ezt sikerült megvalósítanunk.