Szüreti időszak jeles napja óvodánkban


Szeptember – Szent Mihály hava

„Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek,
Földbe veti ő búzáját jövendő termését.”

A szüret az emberiség egyik legősibb és a gazdasági élet őszi ünnepe. Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Hűvösebbre fordul az idő, többet esik az eső.
Befejezik a termény aratását és előkészítik a talajt az őszi vetéshez, elkezdik a szőlő őrzését.
A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól.  A csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 21-ével köszönt be.

 

Népi megfigyelések:

  • ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még
  • ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani
  • ha korán lehullanak a falevelek, akkor a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, megérkezik a hideg idő.

Népi mondókák :

  • Amilyen az Egyed-nap, olyan az egész hónap.
  • Az időt Kisasszonynapja, négy hétre előre szabja.
  • Mihálykor az észak keleti szél, sok havat és kemény telet ígér.

A szüret időpontja a XVIII.-XIX. században valamilyen jeles naphoz kötődött:                       Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon-Júdás napjáig (okt. 28.).

Az Alföld több vidékén Szent Mihály-napkor kezdték a szüretet. A Dunántúl nagy részén és Erdélyben Terézia (okt. 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén Orsolya (okt. 21.), Tokaj-Hegyalján Simon-Júdás napján (okt. 28.).
A szüret a parasztgazdaságban kölcsönös segítséggel végzett társas munka, a városi szőlő-monokultúrás gazdaságban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt a földesúri szőlőkben főként robotmunka. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek. A 16-17. században a szüret idejére a törvénykezést is beszüntették. A századfordulón a szüreti felvonulásokat, akárcsak az aratásit, miniszteri rendelettel egységesítették és szabályozták, mintául véve a 18 -19. századi uradalmi szőlőmunkások szokásait. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódtak: az uraság megkötözése; szüreti koszorú elkészítése; a koszorúvivők leöntése vízzel; az uraság köszöntése verses rigmusokkal; a legjobb szedők megajándékozása, pl. kendőkkel; végzéstánc, mulatság. Közvetlen a szüret után gyakori volt a fiatalság szüreti bállal végződő felvonulása.

 

 

A mi óvodánkban is ünnepeltük az ősz sokszínűségét, és köszöntöttük az ünnepet. Az idő is kedvezett nekünk, gyönyörű napsütésben kezdtük óvodai napunkat. Minden gyerek egy nagy fürt szőlőt hozott a szüreti nap reggelén, amit közösen a gyerekekkel leszemezgettünk, pici kezükkel összenyomkodták, szőlő présünkön lepréseltünk a zöld és lila kicsi és nagy szőlő szemeket, majd a lepréselt, friss mustot  a jó munka eredményeként, megittuk.

A nagy munkálatok alatt ropogós zene buzdított minket. Táncoltunk és énekeltünk,  mozgással lazítottuk izmainkat a nagy munka előtt. Egész délelőtt vidáman telt az idő. Volt aki nagyon sokat dolgozott, de akadtak olyanok is, akik csak szemlélődtek, jól megfigyelték a munkafolyamatokat, szóban  bátran bíztattak minket,de mindvégig engedték, hogy más is odaférjen a munkához, majd amikor a must ivásra került a sor, hogy minden lemaradásukat bepótolják, többször is sorba álltak poharukkal.

 

Szőlő szemezgetése. Volt aki lelkesen dolgozott, de akadt, aki csak nézte a munkát,ám lelkesen buzdította a többieket.

 

 

Dallal és tánccal köszöntöttük az ünnepet, jól megmozgattuk izmainkat, hogy bírjuk a ránk váró nehéz munkát.

 

Tele lettek a tálak, kezdődhetett a préselés. Előkészítettük a kis présünket, és megtöltöttük a leszemezgetett szőlő szemekkel.

 

 

Tiszta kézzel , mindenki szorgalmasan segített,összenyomkodtuk a szemeket.

 

Óvó nénik, dadus nénik is lelkesen vettek részt a munkálatokban.

 

 

A jó munka eredménye a finom, édes must lett.

 

 

 

Vidám, jó hangulatban eltelt délelőttünk volt.