Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda – Gyöngyszem Tagóvoda

Cím: 1201  Budapest, Vörösmarty u. 91.

Gyöngyszem

 

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda – Gyöngyszem Tagóvoda kerületünk legnagyobb „gyöngyszeme”. A XX. kerületet átszelő, forgalmas főúttól egy villamos megállóra található, zárt területen, nyugodt kellemes környezetben, nyolc csoportos tágas, szépen berendezett csoportszobákkal, külön tornateremmel rendelkező óvoda, ahol 200 kis gézengúznak tudjuk biztosítani a férőhelyet, a fejlődést nap-nap után.

Udvarunkon a gyerekek nagy mozgásait segítő mozgásfejlesztő játékok találhatók, csoportjainknak külön kis kertjük van, amit nagy gondoskodással ápolnak. Nyertes pályázatokkal és gyermekeink szüleinek áldozatos segítségével tesszük lehetővé kertünk folyamatos szépítését, játékaink karbantartását, gyermekeink örömére új mozgásos játékok beszerzését.

Integráló óvoda vagyunk, ahol a sajátos nevelésű gyermekeink együtt nevelődhetnek a hátrányokkal küzdő és a kiemelten tehetséges gyerekekkel. Megtanulják, mit jelent a tolerancia, az empátia, hogy a világban akkor lehetünk boldogok, ha egymás kezét fogva segítjük a gyengébbeket. Magasan képzett óvodapedagógusaink, és a pedagógiai munkát segítő munkatársaink odaadással és szeretettel nevelik a jövő nemzedékét.

Pedagógiai Programunk a Kompetencia Alapú Óvodai Program és a Lépésről – lépésre Óvodai program elemeit felhasználva sajátos és egyedi.

Kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, a hagyományőrzés és a környezeti nevelés. Projekt terveink a négy őselem köré épülnek: a Levegő, a Tűz, a Víz és a Föld, megőrizve az évszakok változatosságát és jellegzetességét.

Minden pályázaton elindulunk, hogy óvodánkat szépítsük,virágosítsuk. Sikeresen megnyertük az őszi szüreti mulatság, a Madarak fák napi, az egészségnapi pályázatokat, amiket a  kerület Önkormányzata írt ki óvodák számára. Tavasszal óvodánknak az OVI-SPORT Alapítvány pályázati kiírása után sikeresen nyertünk  egy  igazi focipályát is amin  azóta napi szinten rugjuk a gólokat, vagy vezetjük a különböző labdajátékokat.

2015/2016-os tanévtől elindítottuk  két tannyelvű csoportunkat, angol és magyar nyelven. Mivel a szülők körében nagy sikert aratott az idegen nyelv tanulása, 2017- 2018 – as nevelési évtől már   két, „kétnyelvű” csoport indult. Amíg a  Süni csoportba vegyes életkorú gyermekek járnak, addig  a  Csikó csoport mini- kicsi összetétellel  került  beindításra.

A „kétnyelvű” csoportban az Óvodai alapprogram  követelményei szerint, a helyi óvodai nevelési program alapján végezendő feladatokat a magyar óvodapedagógusok látják el. Ennek megvalósulásáért ők a felelősök. Ezekhez az óvodai csoportokhoz biztosit az Angolul Vidáman (English is Fun) Kft. két  angol anyanyelvi vagy ezen a szinten beszélő pedagógust a pihenési időig), ők  kizárólag angolul kommunikálnak a gyerekekkel, a magyar óvónő jelenlétében, a vele megtervezett, összehangolt heti terv alapján. Így a kommunikáció több órán keresztül,- az alapvető magyar mellett- a célnyelven is történik. A program angol nyelvi részének megvalósításáért a Kft. a felelős. A közös program célja:

  • A törvényben előírt kötelezettségek maximális betartása mellett, a helyi programmal való egyeztetés alapján, a második nyelv ismereteit- a hozzá tartozó kultúrkörbe ágyazva- közvetíteni.
  • Az alapprogram és a helyi nevelési programban meghatározott ismeretek, készségek és jártasságok kialakítása.

Az angol pedagógusok minden aktuális napi tevékenységben részt vesznek.

  • Bekapcsolódnak a játékba, spontán kiscsoportos tevékenységeket indukálnak, ezzel lehetőséget biztosítva az egyéni fejlesztésre, a nyelvi szintek folyamatos mérésére. Az így létrejövő visszajelzések beépítése a további munkába .
  • Minden gondozási tevékenységben részt vesznek. Könnyedén és spontán módón alakítják így ki a mosdó használatához, étkezéshez, öltözéshez használatos szavakat, nyelvi paneleket.
  • A magyar óvodapedagógussal közösen megtervezett, foglalkozásokon  célnyelven közvetítik az ismereteket. Az angol pedagógus rövidebb „Circle-time”- kat tart, ahol az aktuális magyar programot az angolszász kultúrkörből felhasznált dalokkal, játékokkal helyettesíti be.

Finanszírozás:

A program önfinanszírozással valósul meg. A szülők és a Kft. között polgári szerződés rögzíti a kötelezettségeket és a vállalásokat.

Az angol műveltség tartalmakat csatoltuk a helyi programhoz.

Nagyon jó érzéssel mondhatjuk, hogy óvodai közösségünk példamutatóan összetartó, munkatársaink szakmailag és emberileg is mindig, minden helyzetben számíthatnak egymásra.

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda vezetője: Buc-Horváth Gabriella

Tanügy igazgatási szakértő

Gyöngyszem Tagóvodánk vezetője: Sánta Ábelné, Erika

Szakvizsgás óvodapedagógus

Elérhetőségeink: 285-6937        06-20-5849116

 

Bemutatkozó csoportjaink:

Süni, Csikó, Cica, Méhecske, Őzike, Pillangó, Kacsa és a Csibe csoportok.  Mindegyik csoportunknak külön sajátos arculata van, amiről a bemutatkozásban olvashatnak.