GYÖNGYSZEM Alapítvány

 

Működési területe

 

Az Alapítvány céljai megvalósításához szükséges közhasznú tevékenységét elsősorban a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c) (Kszt.) pontja alapján alpontok szerint:

  • 2. a szociális tevékenység, családsegítés,
  • 4. a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
  • 9. a környezetvédelem,
  • 10. a gyermek és ifjúságvédelem
  • 11. a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén fejti ki.

Az Alapítvány a céljai elérése érdekében tevékenységét a Magyar Köztársaság területén bárhol kifejtheti.

 

Az Alapítvány célja

  1. Az Alapítvány célja elsősorban a XX. Kerületi Önkormányzat Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvodájába járó gyermekek – az óvodai alapellátás körét meghaladó – kulturált, egészséges életmódra nevelés, a gyermekek egyéni fejlesztésének magas szintű megvalósítása.
  2. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása.
  3. Az óvoda egyéni arculatának megfelelően, a csoportok részére szükséges – a fenntartó szerv általjuttatott összegen felül – felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása.
  4. A gondozás – nevelés – oktatás folyamatának magas színvonalú szakmai ellátásához szükséges továbbképzés szervezése, szakirodalom, szakkönyvek beszerzése.
  5. A gyermekcentrikus, családias légkör kialakítása.

 

 

 

Adójuk 1%-át szívesen várjuk, hiszen gyermekük javát szolgálja!

Adószám: 18239500-1-43