Ingyenes különórák:

  • Úszásoktatás

Úszásoktatás a Pesterzsébeti uszodában 5-6 éves korú gyermekek részére.

Pesterzsébeti Gézengúz Óvodába (Zalán utca) és Vackor Tagóvodába (Lázár utca)

járó gyermekek 2015 szeptember 16-ától minden héten szerdán 8 óra 15-től úsznak.

Gyöngyszem Tagóvodába (Vörösmarty utca) járó gyermekek minden héten 2016 januárjától minden héten szerdai napokon 9-10 óráig úsznak.

 

  • Korcsolyaoktatás

Korcsolyaoktatás a Pesterzsébeti Műjégpályán 5-6 éves korú gyermekek részére.

Pesterzsébeti Gézengúz Óvodába (Zalán utca) és Vackor Tagóvodába (Lázár utca) járó gyermekek 2016 januárjától minden héten csütörtöki napokon 9 órától korcsolyáznak.

Gyöngyszem Tagóvodába (Vörösmarty utca) járó gyermekek 2015 szeptember 18-ától minden héten pénteki napokon 9-10 óráig korcsolyáznak.

 

  • Logopédiai foglalkozás:

Elsősorban az 5. életévüket betöltött gyermekek részére nyújt segítséget ez a foglalkozás. A beszédhibák, a beszédértés és az artikuláció javítását szolgálja.

Pesterzsébeti Gézengúz Óvodában (Zalán utca) keddi napokon 8-12 óráig Pál Judit a Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézményének logopédus munkatársa tartja a foglalkozásokat heti 1 alkalommal.

Vackor Tagóvodában (Lázár utca) pénteki napokon 8-12 óráig szintén Pál Judit tartja.

Gyöngyszem Tagóvodában (Vörösmarty utca) hétfőnként és szerdánként 8-12 óráig tart logopédiai foglalkozást Komjáti Zoltánné, Magdi.

A logopédusok rendszeres konzultációt tartanak a gyermekek óvodapedagógusainak. Szülők felé tájékoztatást az általuk megbeszélt időpontokban, illetve a szülői értekezletek alkalmával nyújtanak.

 

  • Fejlesztő pedagógiai foglalkozás:

Az iskolaköteles korú gyermekek számára nyújt segítséget. A tanév elején történő felmérés alapján foglalkozik az erre rászoruló gyermekekkel, illetve a BTM – es gyermekekkel.

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán utca) fejlesztőpedagógusa Kozma Anett. A foglalkozásokat minden héten csütörtökön 8-12 óráig tartja.

Vackor Tagóvoda (Lázár utca) fejlesztőpedagógusa szintén Kozma Anett.  A foglalkozásokat keddi napokon 8-12 óráig tartja.

Gyöngyszem Tagóvodában (Vörösmarty utca) kedden és csütörtökön 8-12 óráig van fejlesztőpedagógiai foglalkozás, melyet Fieszlné Mester Márta tart.