Őzike csoport

Csoportunkra jellemző, hogy szoros baráti kapcsolatok alakultak ki, a nagyobbak a kisebbeket nagyon szeretik, kedvesek hozzájuk. A kisebbek elfogadják nagyok szeretetét és figyelnek rájuk.

A felnőttek szeretetteljes, biztonságot, adó légkört nyújtanak a gyerekeknek.

Minden kisgyermek érdeklődő a kezdeményezéseken, a foglalkozásokon. A mesélésben, éneklésben, verselésben, a vizuális tevékenységekben örömmel vesznek részt.

Mozgásigényük nagy, a teremben, az udvaron és a tornateremben változatos lehetőséget biztosítunk számukra. A csalásból hozott ismereteikre, érdeklődésükre építünk, beszélgető körnél szókincsűk gazdag.

A szülőkkel a jó kapcsolat alakítására a törekszünk, hiszen ez a közös gyermeknevelésünk alapja.

Óvodapedagógusaink:

Benczi Lászlóné-Rozika néni

Ladányi Erika

Pedagógiai asszisztensünk:

Ferincz Éva

Dadus nénik:

Biróné Molnár Zsuzsanna

Petrei Istvánné – Piroska néni