Csikó csoport

Ez év szeptemberében a CSIKÓ csoport előtt új távlatok, új utak nyíltak. Az Angolul-Vidáman kft-vel karöltve egy mini-kicsi összetételű csoport indult.

Ez a tanulási forma igen hatékony, ugyanis a kisgyermekeknél az artikulációs bázis, a testbeszéd megértése, az utánzási képesség, az anyanyelv elsajátításához szükséges tanulási és kommunikációs mechanizmusok, továbbá a nyelvi szabályok rendszerének érzékenysége sokkal aktívabb, mint a későbbi gyermekévekben. A korai idegennyelv-elsajátítás alapja lehet a későbbi eredményes iskolai nyelvtanulásnak.
A gyerekekkel a nap folyamán 2 magyar óvodapedagógus foglalkozik, 1 délelőtt és egy délután.

Az angolul beszélő pedagógusok a gyerekeket reggel fél 8  órától, ill. 8-tól a magyar nyelvű pedagógussal  együtt fogadják.

Délelőtt, a magyar nyelvű foglalkozások mellett a szervezett angol nyelvű tevékenységek is megjelennek.  A kétnyelvűséget  két fiatal felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógus biztosítja. Egyikük kizárólag angol nyelven kommunikál a gyerekekkel a napi  játékok, feladatok, helyzetek kapcsán. Az óvodások így az ebédidő végéig, a lefekvésig  változatos élethelyzetekben, sokféle játékban, a gyermekirodalmat és a művészeti tevékenységeket segítségül hívva ismerkednek az  angol nyelvvel és sajátítják el a lehető legtermészetesebb módon az alapokat. Így a kommunikáció több órán keresztül,- az alapvető magyar mellett- a célnyelven is történik. A program angol nyelvi részének megvalósításáért a Kft. a felelős.

A teljesen megújult, modern bútorokkal és sok fejlesztőjátékkal felszerelt csoportszobában hiteles technikai felszereltséggel is rendelkezünk, egy View Sonic  92x152cm-es  interaktív tábla segíti  a gyermekek egyéni képességeinek és tehetségének kibontakozását mindkét nyelven párhuzamosan.

Nehéz megmondani pontosan, hogy a kicsik milyen szinten fogják elsajátítani az angol nyelvet az óvodáskor végére. Ez függ többek között a gyermek fejlődési ütemétől, képességeitől. A cél az, hogy az óvodából kikerülve a gyermekek egyszerű angol mondatokban kommunikáljanak, és meg is értsék azokat. Mondókákat, verseket, dalokat tudjanak, és az életkoruknak megfelelő szókinccsel rendelkezzenek angol nyelven is.

Az éves terv elkészítésében, az angol és a magyar nyelvű tevékenységek egymásra épülésében mind a 4 pedagógus részt vett, tematikánk a 4 őselemhez szervesen kapcsolódik.  Ez a szervezettség a projektekben, témaválasztásban nyomon követhető a honlapra feltöltött dokumentációból és képekből. Örömmel vesszük, ha valamely témában a szülők is részt vesznek, akár egy barkácsolás vagy hangszerbemutatás, ill. mesterség ismertetése kapcsán.

Az első fél év tematikája az un. „jel” -projekt köré épül. Minden héten egy kisgyermek jele adja a műveltségtartalmak kibontakozását, a készségek, képességek fejlesztésének lehetőségét -  változatos játéktevékenységekkel, mesével, verssel, kézműveskedéssel és énekléssel.

Az év folyamán folyamatosan várjuk a  jelentkezni vágyó gyermekeket és szüleiket.

A csoportba jutásnak nem feltétele, hogy a gyermek a Gyöngyszem óvoda körzetébe tartozzon.

Óvodapedagógusok:

Baka Sándorné Gabi néni

Mikus Enikő

Pedagógiai asszisztens:

Ferincz Éva

Angolul beszélő pedagógusaink:

Kavalecz Klaudia

Bohár Bianka

Dadus néni:

Pitner Károlyné

Elsik Brigitta

 

További linkek:

[Colt group English]

[Colt group lesson plan]

[Szüreti képek]

[Petra 3 éves]

[Domi 3 éves]

[Hallowen 2017. 10. 27.]

[Adama 3 éves]

[Hanna 4 éves]

[Mikulás ünnep]

[Karácsony]

[Panna 3 éves]

[Alina 3 éves]

[Nusi 3 éves]

[Március 15.]

[Szofi és Dani szülinapja]

[Beni 4 éves]

[Flóra 3 éves]

Képek: