Süni csoport

 

 

 

 

 

 

 

2015. szeptemberében  az Angolul Vidáman Kft.-vel karöltve elindíthattuk angol-magyar kétnyelvű csoportunkat a Gyöngyszem Óvodában, vegyes életkorú csoportban.

A gyerekekkel a nap folyamán 4 óvodapedagógus foglalkozik, 3 óvónő délelőtt és egy délután.

Délelőtt, a magyar nyelvű foglalkozások mellett a szervezett angol nyelvű tevékenységek is megjelennek.  A kétnyelvűséget  két fiatal, felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógus biztosítja. Egyikük kizárólag angol nyelven kommunikál a gyerekekkel a napi  játékok, feladatok, helyzetek kapcsán.

Az angolul beszélő óvónők a gyerekeket reggel 7 órától, ill. 1/2 8-tól a magyar nyelvű pedagógussal  együtt fogadják a megújult, színes csoportszobában.  Az óvodások így az ebédidőig változatos élethelyzetekben, sokféle játékban, a gyermekirodalmat és a művészeti tevékenységeket segítségül hívva ismerkednek az  angol nyelvvel és sajátítják el a lehető legtermészetesebb módon az alapokat.

A gyerekekkel hetente egy nap angol anyanyelvű pedagógus is foglalkozik a hatékony és hiteles nyelvtanulás érdekében. Ehhez megfelelő technikai felszereltséggel is rendelkezünk, mely folyamatos bővítéssel gazdagodik. A legnagyobb beruházást a 180/ 120 cm-es Epson márkájú interaktív felület és egy hozzá csatlakoztatható laptop jelentette.

Az angol nyelvtanítás mellett a gyerekek egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatása is feladatunk, melyet a két magyar nyelvű óvónő fejlesztő pedagógusi végzettsége is megerősít.

A csoportban sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozunk, mivel óvodánk helyi programja ezt lehetővé teszi.

Az iskolára való felkészítést, az iskolába lépéshez szükséges pszichikus funkciók fejlesztését a kiscsoporttól kezdve tudatos tervezéssel végezzük a gyakorlatban napi szinten, sok tervezett játékkal, mesével, verssel, kézműveskedéssel és énekléssel.

Elsődleges fontosságúnak tartjuk, hogy a média uralta világban is minél több élményhez, érzékszervi megtapasztaláshoz juttassuk a gyerekeket. A napi tevékenységeket, a játékba integrált tanulást egészíti ki a havi egyszeri óvodán kívüli program is. Ilyen alkalmakkor tudunk  színházlátogatást tenni, múzeumba, kiállításra menni és kirándulásokat tenni. A süni csoportba járó gyermekekkel és szüleikkel is szervezünk  közös projekteket, kirándulásokat. Legutóbb a Természettudományi Múzeumban jártunk egy szombati napon.

Az éves terv elkészítésében, az angol és a magyar nyelvű tevékenységek egymásra épülésében mind a 4 pedagógus részt vett, tematikánk a 4 őselemhez szervesen kapcsolódik.  Ez a szervezettség a projektekben, témaválasztásban nyomon követhető a honlapra feltöltött dokumentációból és képekből. Örömmel vesszük, ha valamely témában a szülők is részt vesznek, akár egy barkácsolás vagy hangszerbemutatás, ill. mesterség ismertetése kapcsán.

Az év folyamán folyamatosan várjuk a  jelentkezni vágyó gyermekeket és szüleiket.

A csoportba jutásnak nem feltétele, hogy a gyermek a Gyöngyszem óvoda körzetébe tartozzon.

Óvodapedagógus:

Nemzetesné Kapás Erzsébet

Angolul beszélő pedagógusaink:

Viki és Ildikó néni

Dadus néni:

Sipos Irma

Petrei Istnánné-Piroska néni