Pillangó csoport

 

Pillangó

A mi kis pillangó csoportunk olyan, mint egy család, hisz gyermekeink életkora eltérő egymástól. Vannak kisebbek (3 évesek), nagyobbak és még nagyobbak (6 évesek). Mindenki más, és úgy fogadjuk el, amilyen. Mindig nagy örömmel várjuk a kistestvéreik, unokatestvéreik, barátaik, ismerőseik érkezését.

Célunk és feladatunk, hogy gyermekeink számára nyugodt feltételeket teremtsünk, a rugalmasság és rendszeresség elvét alkalmazva. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, szeretetteljes, biztonságos, családias légkör kialakítására, esztétikus otthonos, környezet biztosítására.

Fontosnak tartjuk a család és az óvoda, a szülők és a gyermekekkel foglalkozó felnőttek bizalomra épülő kapcsolatát, ami csoportunkban jól működik.

Gyermekeink legfontosabb tevékenysége a játék, így ismereteiket is játékos formában, tapasztalati tanulás útján szerzik, melyhez változatos, sokszínű tevékenységeket, élményeket biztosítunk. Fejlesztésüket differenciáltan, egyénre szabottan tervezzük, s végezzük. Mindezeket csak következetes, jól működő szokás-szabály rendszerrel, a felnőttek szeretetteljes, gondoskodó hozzáállásával és a család együttműködésével érjük el.

Csoportunk izgő-mozgó gyermekeinek mindennapi mozgás lehetőség keretén belül zenés torna és a népi tánc alapjainak a megismertetésével bővítjük a gyermekek mozgáskultúráját.

A tehetség nálunk kincs, melyet őrizni, ápolni és fejleszteni kell. Mi mindent megteszünk azért, hogy rábukkanjunk, mert mindenki jó valamiben. Ennek érdekében kooperatív tanulási technikákat is.

Lehetőséget biztosítunk a mindennapi bábozásra, verselésre és mesélésre. Mindezek elősegítik a szókincsük bővülését, a kommunikációs képességük fejlődését valamint a helyes és szép beszéd kialakulását.

Gyermekeink kézügyességének fejlesztése, kreativitásuk kibontakoztatása érdekében sok lehetőséget biztosítunk. Rajzolnak, festenek, vágnak, ragasztanak, barkácsolnak, különböző anyagok, eszközök használatával ismerkednek meg.

Nagyon szeretünk énekelni, mondókázni, ez a mindennapi játéktevékenységeink során is megjelenik, mindennapi igényünk van zenehallgatásra.

Csoportunk erőssége az a szeretet, tisztelet, egymás segítése, amellyel gyermekeink és a felnőttek is egymás felé fordulnak.

Alapelvünk: Szeretünk nevetni! Arra törekszünk, hogy mindennapjaink jó hangulatban teljenek, és hogy minden kisgyermek önmagához képest a legtöbbet fejlődjön.

Boldog, élményekkel teli óvodás éveket teremtsünk számukra, hogy jól érezzék magukat a pillangó csoportban, és ha elbúcsúznak tőlünk, szép emlék maradjon nekik, ezekről, az évekről.

Óvodapedagógusaink:

Réti Attiláné – Adri néni

Ferincz-Pénzes Alexandra

Dadus nénik:

Biróné Molnár Zsuzsanna

Petrei Istvánné – Piroska

Pedagógia asszisztensünk:

Ferincz Éva