Családias, meghitt hangulatú óvodánk három csoportja közül a Kamilla csoport vagyunk. Csoportunk létszáma 25 fő. A gyermekek vegyes életkorúak, évről évre változó arányban kis-, középső és nagycsoportosak.

A csoportban két óvodapedagógus , Zsuzsi néni és Letti néni munkáját egy dadus, Móni néni segíti. Közös célunk, hogy a ránk bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot. Ismerjék meg néphagyományainkat, népszokásainkat. Fontosnak tartjuk, hogy stabil, biztonságos és szeretetteljes légkört alakítsunk ki csoportunkban a gyermekek számára.

A csoportunkba járó gyermekekre jellemző a szociális érzékenység, az alkalmazkodás, tapintat, egymásra figyelés, együttérzés, segítőkészség.

A csoportban megfelelő feltételeket biztosítunk a szabadjátékra. A kisebb gyermekeknek kuckók, és az építésre konstruálásra alkalmas nagyméretű  duplo  és fakockák mellett biztosítjuk a mozgásfejlesztő eszközöket; mobil trambulin…

A nagyobbak részére az egyszerűbb társasjátékoktól a bonyolultabb, stratégiai okos játékok adnak lehetőséget az egyéni képességeik kibontakoztatására.

A legfontosabb törekvésünk, hogy vidám hangulatban, minden egyes gyermekünk számára megadjuk azt, amire igénye van, és ami optimális fejlődéséhez szükséges.

Minden évben kiemelt feladatunk, hogy az új kiscsoportos (3-4 éves) gyermekek számára egy olyan szeretetteljes, családias, elfogadó légkört biztosítsunk, melyben elősegítjük az óvodai szocializációt, a zökkenőmentes beilleszkedést.

A középső csoportos korú (4-5 éves) gyermekeknél, nagy hangsúlyt fektetünk az önállóság fokozására, képességeik, készségeik fejlesztésére, a játékon, élményt nyújtó, változatos tevékenységeken keresztül.

A végzős (5-6-7 éves) nagycsoportos gyermekek részére a legfontosabb feladatunk az iskolára való felkészítésben, az eredményes, kudarc nélküli iskolakezdéshez szükséges képességek kialakítása. Ehhez elengedhetetlen a változatos tanulási helyzeteket teremtő játékos tevékenységek tervezése, szervezéséve.

A hagyományokat figyelembe véve minden évben visszatérő programok szervezésével kedveskedünk a gyermekeknek: tavaszi kirándulás, színházlátogatás, hangverseny, sportnap, gyermeknap….

Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait. A játékot helyezzük előtérbe, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk e tevékenységi formának. Mindennapjainkat átszövi a mese, vers, az ének, a mozgás és a kézműves alkotás öröme.

 

 

Képgalériánk