Galagonya csoport bemutatkozása

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”

Véghelyi Balázs

 

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, családias és gyermek centrikus Vackor Tagóvoda, Galagonya csoportja vagyunk. Az óvoda legkisebb létszámú csoportjaként működünk, azaz 22 – 23 kisgyermek tölti boldog óvodás mindennapjait nálunk. Csoportszobánk tágas és világos. Kialakításában arra törekedtünk, hogy a legkisebb gyermektől a legnagyobbig, komfortosan érezze magát, és játékát igényei szerint megtalálja benne. A berendezést igényes szempontok alapján válogattuk, és helyeztük el. Erdélyi mesterember által faragott galériánk tartalmazza a népi motívumokat, mely nemcsak különleges esztétikai jelleget biztosít a csoportnak, hanem sokfajta játéklehetőséget is kínál a gyermekek számára. Itt kapott helyet a babakonyhánk, (babaszobánk), „fodrász szalon”, a szerepjátékokhoz alkalmas játékok és eszközök.

Nyitott, befogadó meleg  családias légkörű csoport vagyunk. A hozzánk járó gyermekek 3 – 7 év közöttiek, vegyes életkorúak, és ezáltal minden évben néhányan iskolába mennek és helyükre új kicsik jönnek. Az óvodai élet a gyermekek személyiségfejlődésére hosszú távon jótékonyan hat, és nagyon szükséges. Gyermekeinket a pozitív megerősítés módszerét alkalmazva neveljük, és nem az erőszakon alapuló problémamegoldás eszközeit használjuk. Arra törekszünk, hogy olyan viselkedési mintákat alapozzunk, melyek segítségével majdan megállják helyüket az életben. Éppen ezért csoportunkra jellemző az egyenlő esély, a befogadás, elfogadás, a figyelem, a tolerancia, a szeretet és az egyéni bánásmód. Kiemelt szerepet kap a differenciált feladat adás, a munkára nevelés, az egyéni fejlesztés, a  felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a játéknak és a játékba integrált tanulásnak, hiszen ezen keresztül fejlődnek a gyermekek leginkább. Sok olyan játékunk van, és ezeket szívesen használjuk is, amelyeket a gyermekekkel közösen készítettünk.

Pedagógiai munkánkban minden tevékenységet, a négy őselem

 

(Tűz, Víz, Föld, Levegő) , az évszakok, és a jeles napok köré csoportosítunk, nagy figyelmet szentelve a néphagyományokra, és népszokásokra. Sok dramatikus játékot játszunk, és a mindennapos beszélgető körökkel is a gyerekek összetartozását a közösségi érzést mélyítjük. Sokat énekelünk, verselünk, mesélünk, változatos programokat, kirándulásokat szervezünk gyermekeinknek, ahol tapasztalati úton történő ismeretszerzés valósulhat meg. A  szülőkkel, nagyszülőkkel kiváló kapcsolatot ápolunk, hiszen érzik, hogy a többéves szakértelemmel rendelkező óvodapedagógusok: Juci néni, Ildikó néni és az aranyos dadus néni, aki szintén Ildikó mindent megteszünk azért, hogy gyermekük biztonságban, szeretetben nevelkedjen. Ez a cél szem előtt van mindaddig, míg a gyermekek el nem érik az iskolakezdéshez szükséges  fejlettséget. Büszkék  vagyunk arra is, hogy régi óvodásaink visszajárnak néha, és esetenként mi is meglátogatjuk őket iskolájukban. Örülünk, hogy az itt kötött gyermek – pedagógus, és – szülői, barátságok nem érnek véget az óvodai ballagások után.

Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában,

akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”

Marlo Morgan

Képeink:

[Galagonya szüret]

[Karácsony 2018]