A barátságos és gyermek centrikus Vackor Tagóvoda galagonya csoportja vagyunk. Az óvoda legkisebb létszámú csoportjaként működünk. 23 kisgyermek tölti boldog óvodás mindennapjait nálunk. Csoportszobánk tágas és világos. Kialakításában törekedtünk arra, hogy a legkisebb gyermektől a legnagyobbik komfortosan érezze magát. A berendezést igényes szempontok alapján válogattuk. Arra törekedtünk ugyanis, hogy híven tükrözze a néphagyományőrzést, a letűnt régi falusi élet jellegzetes eszközeit, amelyek nemcsak díszként, hanem a gyermekek számára akár játékeszközként is szerepet kapnak. A kézzel festett népi motívumokat tartalmazó tányéroktól, bokályoktól, kancsóktól, egészen a rostáig, szövőkeretig, a szakajtóig és a saját kezűleg készített búbos kemencéig, hímzett kispárnákig szinte minden megtalálható, ami a népi kismesterségek használati tárgyaiként szolgáltak. Erdélyi mesterember által faragott galériánk is tartalmazza a népi motívumokat, mely nemcsak különleges esztétikai jelleget biztosít a csoportnak, hanem sokfajta játéklehetőséget is kínál a gyermekek számára.

Nyitott, befogadó meleg  családias légkörű csoport vagyunk. A hozzánk járó gyermekek 2,5- 7 év közöttiek, és az átlagos óvodai csoportoktól eltérően nálunk megjelenik az igazi családmodell is. Az óvodások nem csak az édesanya mintával találkozhatnak, hanem az édesapa mintát is megismerhetik. Ez a fajta különleges egység a gyermekek személyiségfejlődésére hosszú távon is jótékonyan hat. Gyermekeinket úgy neveljük, hogy a pozitív megerősítés módszerét alkalmazva, a nem erőszakon alapuló problémamegoldás eszközeit elsajátítva, a mindennapi életben is megállják a helyüket. Éppen ezért csoportunkra jellemző a befogadás, elfogadás a figyelem a tolerancia a szeretet és az egyéni bánásmód. Sok dramatikus játékot játszunk, és a mindennapos beszélgető körökkel is a gyerekek összetartozását a közösségi érzést mélyítjük. Kiemelt szerepet kap a differenciált feladatadás az egyéni fejlesztés, a  felzárkóztatás és a tehetséggondozás a csoportunkban.

Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a játéknak, hiszen ezen keresztül fejlődnek a gyermekek leginkább, sok olyan játékunk is van, amit a gyermekekkel közösen készítettünk el. Pedagógiai munkánkban minden tevékenységet, a négy őselem (Tűz, Víz, Föld, Levegő) , az évszakok , és a jeles napok köré csoportosítunk, figyelembe véve a néphagyományokat. Sokat énekelünk, verselünk, változatos programokat szervezünk gyermekeinknek, ahol a tapasztalati úton történő ismeretszerzés megvalósulhat. A  szülőkkel, nagyszülőkkel kiváló kapcsolatot ápolunk, hiszen érzik, hogy a többéves szakértelemmel rendelkező óvodapedagógusok Jucus néni, Gyula bácsi -a dadus néni- Kriszti néni mindent megtesz azért, hogy gyermekük biztonságban, szeretetben nevelkedjen mindaddig, míg el nem érik az iskolakezdéshez szükséges  fejlettséget. Büszkék  vagyunk arra is, hogy régi óvodásaink visszajárnak, esetenként mi is meglátogatjuk őket iskolájukban,és az itt kötött gyermek -és szülői barátságok nem érnek véget az óvodai ballagások után.

 

 

 

Képgalériánk