.
„Legyetek olyanok, mint a gyerekek”mondja a Biblia Milyenek a gyerekek? Kíváncsiak, hiszékenyek, nyíltak, reménykedők, nem kész emberek – alakulók. Az olyan ember, aki késznek, befejezettnek hiszi magát, végomlásba jutott.Lenni valamivé – ez a helyes jelszó:

Olyanná, aki már másmilyen, mint tegnap volt, de még nem olyan, mint holnap lesz.

A meglepetésszerű, váratlan intézmény összevonás után a Gézengúz Óvoda egy tagóvodával bővült, így a 15 csoport 565 férőhellyel várja a gyermekeket az óvoda varázslatos világába.A kibővült nevelőtestület egy fejlődést mutató átalakuláson megy át, melyet partnereink pozitívan fogadnak. A változások mellett azonban megőriztük arculatunkat, jelképeinket, hagyományainkat. Csak ott változtatunk, ahol annak szükségét érezzük.

Mindhárom tagóvodában a csoportszobák barátságosak és jól felszereltek, a gyermeki tevékenység színterei. Valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témaprojekteknek megfelelően berendezettek és felszereltek. A tudatosan kialakított tárgyi környezet a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását is támogatja.

A nagy, füves udvarok egészséges és füstmentes környezetet biztosítva kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak, játéknak, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz segíti a kötetlen és szervezett nagymozgást. Fejlesztő játékaink számát folyamatosan bővítjük pályázatok és egyéb források feltárásával.

Szeretetteljes, biztonságos, a testi és lelki egészség védelmét, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is.

A gyermekek nevelését és fejlesztését továbbra is szakképzett óvodapedagógusok és dajkák végzik. Fejlesztési folyamatainkat a pedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint az intézmény partnerközpontú működése garantálja.

Helyi nevelési programunk tartalmában nem változott. A Gyöngyszem tagóvoda a „Lépésről-Lépésre” program, a lázár u-i és Zalán u-i tagóvodák a Környezetvédő – hagyományőrző óvodai program útmutatása szerint nevelik a gyermekeket, melyek szerves részét képezik a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósulásának. A hagyományos óvodai funkciókon túl családsegítő, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus és logopédus, a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztését speciális szakemberek segítik.

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.