„Legyetek olyanok, mint a gyerekek”mondja a Biblia Milyenek a gyerekek? Kíváncsiak, hiszékenyek, nyíltak, reménykedők, nem kész emberek – alakulók. Az olyan ember, aki késznek, befejezettnek hiszi magát, végomlásba jutott. Lenni valamivé – ez a helyes jelszó:

Olyanná, aki már másmilyen, mint tegnap volt, de még nem olyan, mint holnap lesz.

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 3 tagóvodából áll így a 15 csoport 387 férőhellyel várja a gyermekeket az óvoda varázslatos világába. A tagóvodáknak saját arculata van, így a telephelyünkön lévő Zalán utcai óvoda főleg a környezettudatos szemléletet, egészséges életmódot; a Vackor tagóvoda a hagyományőrzést, népi kultúrát és jelképeit tartja specifikumának. A Gyöngyszem tagóvoda az „együtt a családokkal a családokért” szemléletet képviseli. 2015-től vegyes életkorú csoportban két tannyelvű nevelés-oktatás van ebben a tagóvodában. A Süni csoportban a két magyar pedagógus mellett két angol nyelven beszélő pedagógus is dolgozik. Az egyik csak angolul beszélve kommunikál egész délelőtt a gyerekekkel. Munkájukat korszerű interaktív tábla segíti. A tanulási tartalmakat egymáshoz igazítva tervezik a pedagógusok. Mivel a csoport vegyes életkorú a felvétel folyamatos.

Mindhárom tagóvodában a csoportszobák barátságosak, jól felszereltek. Valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témaprojekteknek megfelelően van berendezve, ehhez elengedhetetlen mind a 15 csoportban a mobil bútorok használata. A tudatosan kialakított tárgyi környezet a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását is támogatja.

A nagy, füves udvarok egészséges és füstmentes környezetet biztosítva kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak, játéknak, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz segíti a kötetlen és szervezett nagymozgást. Fejlesztő játékaink számát folyamatosan bővítjük pályázatok és egyéb források feltárásával. Az udvari játékok szabványosítása, felújítása folyamatosan történik, melyek finanszírozása anyagi forrás függő.

Szeretetteljes, biztonságos, a testi és lelki egészség védelmét, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is.

A gyermekek nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, dajkák végzik és pedagógiai asszisztensek segítik. Fejlesztési folyamatainkat a pedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint az intézmény partnerközpontú működése garantálja.

Helyi Pedagógiai Programunk fő feladata a KOMPETENCIA ALAPU ÓVODAI PROGRAMCSOMAG elemeinek beépítése tervezéseinkbe, gyakorlati munkánkba. .Ezen kívül a helyi sajátosságokat megtartva működnek a tagintézmények. A hagyományos óvodai funkciókon túl, fejlesztő pedagógus és logopédus, a sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztését speciális utazó szakemberek segítik.

BŐVEBB INFORMÁCIÓT TAGÓVODÁNKÉNT KAP A HELYI PROGRAMOKRÓL ESEMÉNYEKRŐL.

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.